In dit overzicht zijn meer dan 400 Excel formules te vinden met Engelse en Duitse vertalingen. Scrol naar naar beneden om alle Excel formules en vertalingen te zien! Je kunt ook een specifieke formule zoeken door te kiezen voor Ctrl F.

NederlandsEngelsDuitsBeschrijving
AANG.DUURMDURATIONMDURATIONGeeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde €100 bedraagt.
AANTALCOUNTANZAHLTelt het aantal getallen in de argumentenlijst.
AANTAL.ALSCOUNTIFZÄHLENWENNTelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium.
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANKANZAHLLEEREZELLENTelt het aantal lege cellen in een bereik.
AANTALARGCOUNTAANZAHL2Telt het aantal waarden in de argumentenlijst.
AANTALLEN.ALSCOUNTIFSZÄHLENWENNSTelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria.
ABSABSABSGeeft de absolute waarde van een getal.
ADRESADDRESSADRESSEGeeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad.
AFRONDENROUNDRUNDENRondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen.
AFRONDEN.BENEDENFLOORUNTERGRENZERondt de absolute waarde van een getal naar beneden af.
AFRONDEN.BENEDEN.WISKFLOOR.MATHUNTERGRENZE.MATHEMATIKRondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud.
AFRONDEN.BOVENCEILINGOBERGRENZERondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule.
AFRONDEN.BOVEN.WISKCEILING.MATHOBERGRENZE.MATHEMATIKRondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud.
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUNDVRUNDENGeeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud.
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWNABRUNDENRondt de absolute waarde van een getal naar beneden af.
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUPAUFRUNDENRondt de absolute waarde van een getal naar boven af.
AFW.ET.PRIJSODDFPRICEUNREGER.KURSGeeft als resultaat de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn.
AFW.ET.RENDODDFYIELDUNREGER.RENDGeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn.
AFW.LT.PRIJSODDLPRICEUNREGLE.KURSGeeft als resultaat de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn.
AFW.LT.RENDODDLYIELDUNREGLE.RENDGeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn.
AGGREGAATAGGREGATEAGGREGATGeeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database.
ALSIFWENNKiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie.
ALS.FOUTIFERRORWENNFEHLERRetourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd.
AMORDEGRCAMORDEGRCAMORDEGRKGeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen.
AMORLINCAMORLINCAMORLINEARKGeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen.
ASCASCASCMaakt katakanatekens smaller (Japans).
ASELECTRANDZUFALLSZAHLGeeft een willekeurig getal tussen 0 en 1.
ASELECTTUSSENRANDBETWEENZUFALLSBEREICHGeeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen.
BAHT.TEKSTBAHTTEKSTBAHTTEXTConverteert een getal naar tekst (baht).
BEGINLETTERSPROPERGROSS2Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter.
BEREIKENAREASBEREICHEGeeft het aantal bereiken in een verwijzing.
BESSEL.IBESSELIBISSELIGeeft de gewijzigde Bessel-functie In(x).
BESSEL.JBESSELJBESSELJGeeft de Bessel-functie Jn(x).
BESSEL.KBESSELKBESSELKGeeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x).
BESSEL.YBESSELYBESSELYGeeft de Bessel-functie Yn(x).
BETPMTRMZGeeft de periodieke betaling voor een annuïteit.
BETA.INVBETA.INVBETA.INVGeeft de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETA.VERDBETA.DISTBETA.VERTBerekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETAINVBETAINVBETAINVBerekent de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETAVERDBETADISTBETAVERTBerekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETROUWBAARHEIDCONFIDENCEKONFIDENZGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie.
BIN.N.DECBIN2DECBININDEZConverteert een binair getal naar een decimaal getal.
BIN.N.HEXBIN2HEXBININHEXConverteert een binair getal naar een hexadecimaal getal.
BIN.N.OCTBIN2OCTBININOKTConverteert een binair getal naar een octaal getal.
BINOM.VERDBINOM.DISTBINOM.VERTGeeft de binomiale verdeling.
BINOMIALE.INVBINOM.INVBINOM.INVBerekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner dan of gelijk aan de criteriumwaarde is.
BINOMIALE.VERDBINOM.DISTBINOM.VERTGeeft de binomiale verdeling.
BOOGCOSACOSARCCOSGeeft als resultaat de boogcosinus van een getal.
BOOGCOSHACOSHARCCOSHYPGeeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal.
BOOGSINASINARCSINGeeft de boogsinus van een getal.
BOOGSINHASINHARCSINHYPGeeft de inverse sinus hyperbolicus van een getal.
BOOGTANATANARCTANGeeft de boogtangens van een getal.
BOOGTAN2ATAN2ARCTAN2Geeft de boogtangens van de x- en y-coördinaten.
BOOGTANHATANHARCTANHYPGeeft de inverse tangens hyperbolicus van een getal.
C.ABSIMABSIMABSGeeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal.
C.ARGUMENTIMARGUMENTIMARGUMENTGeeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen.
C.COSIMCOSIMCOSGeeft de cosinus van een complex getal.
C.EXPIMEXPIMEXPGeeft de exponent van een complex getal.
C.IM.DEELIMAGINARYIMAGINÄRTEILGeeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal.
C.LNIMLNIMLNGeeft de natuurlijke logaritme van een complex getal.
C.LOG10IMLOG10IMLOG10Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal.
C.LOG2IMLOG2IMLOG2Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal.
C.MACHTIMPOWERIMAPOTENZGeeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal.
C.PRODUCTIMPRODUCTIMPRODUKTGeeft het product van maximaal 29 complexe getallen.
C.QUOTIENTIMDIVIMDIVGeeft het quotiënt van twee complexe getallen.
C.REEEL.DEELIMREALIMREALTEILGeeft de reële coëfficiënt van een complex getal.
C.SINIMSINIMSINGeeft de sinus van een complex getal.
C.SOMIMSUMIMSUMMEGeeft de som van complexe getallen.
C.TOEGEVOEGDIMCONJUGATEIMKONJUGIERTEGeeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal.
C.VERSCHILIMSUBIMSUBGeeft het verschil tussen twee complexe getallen.
C.WORTELIMSQRTIMWURZELGeeft de vierkantswortel van een complex getal.
CELCELLZELLEGeeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel.
CHI.KWADRAATCHIDISTCHIVERTGeeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHI.KWADRAAT.INVCHIINVCHIINVGeeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHI.TOETSCHITESTCHITESTGeeft de onafhankelijkheidstoets.
CHIKW.INVCHISQ.INVCHIQU.INVGeeft de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.INV.RECHTSCHISQ.INV.RTCHIQU.INV.REGeeft de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.TESTCHISQ.TESTCHIQU.TESTGeeft het resultaat van de onafhankelijkheidstoets: de waarde van de chi-kwadraatverdeling voor de toetsingsgrootheid en de ingestelde vrijheidsgraden.
CHIKW.VERDCHISQ.DISTCHIQU.VERTGeeft de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.VERD.RECHTSCHISQ.DIST.RTCHIQU.VERT.REGeeft de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CODECODECODEGeeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks.
COMBINATIESCOMBINKOMBINATIONENGeeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten.
COMPLEXCOMPLEXKOMPLEXEConverteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal.
CONVERTERENCONVERTUMWANDELNConverteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid.
CORRELATIECORRELKORRELGeeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen.
COSCOSCOSGeeft de cosinus van een getal.
COSHCOSHCOSHYPGeeft de cosinus hyperbolicus van een getal.
COUP.AANTALCOUPNUMZINSTERMZAHLGeeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum.
COUP.DAGENCOUPDAYSZINSTERMTAGEGeeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt.
COUP.DAGEN.BBCOUPDAYBSZINSTERMTAGVAGeeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum.
COUP.DAGEN.VVCOUPDAYSNCZINSTERMTAGNZGeeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum.
COUP.DATUM.NBCOUPNCDZINSTERMNZGeeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum.
COUP.DATUM.VBCOUPPCDZINSTERMVZGeeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum.
COVARIANTIECOVARKOVARGeeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties.
COVARIANTIE.PCOVARIANCE.PKOVARIANZ.PGeeft de covariantie van de populatie.
COVARIANTIE.SCOVARIANCE.SKOVARIANZ.SGeeft de covariantie van de steekproef.
CRIT.BINOMCRITBINOMKRITBINOMGeeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium.
CUM.HOOFDSOMCUMPRINCKUMKAPITALGeeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald.
CUM.RENTECUMIPMTKUMZINSZGeeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd.
DAGDAYTAGGeeft uit een datum de dag van de maand.
DAGEN360DAYS360TAGE360Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen.
DATUMDATEDATUMStelt datum samen uit: jaar, maand en dag.
DATUMVERSCHILDATEDIFDATEDIFPeriode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren.
DATUMWAARDEDATEVALUEDATWERTConverteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal.
DBDBGDA2Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’.
DBAANTALDCOUNTDBANZAHLTelt de cellen met getallen in een database.
DBAANTALCDCOUNTADBANZAHL2Telt de niet-lege cellen in een database.
DBGEMIDDELDEDAVERAGEDBMITTELWERTBerekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens.
DBLEZENDGETDBAUSZUGHaalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op.
DBMAXDMAXDBMAXGeeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens.
DBMINDMINDBMINGeeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens.
DBPRODUCTDPRODUCTDBPRODUKTVermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database.
DBSOMDSUMDBSUMMETelt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria.
DBSTDEVDSTDEVDBSTDABWMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens.
DBSTDEVPDSTDEVPDBSTDABWNBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens.
DBVARDVARDBVARIANZMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens.
DBVARPDVARPDBVARIANZENBerekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens.
DDBDDBGDAGeeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’.
DEC.N.BINDEC2BINDEZINBINConverteert een decimaal getal naar een binair getal.
DEC.N.HEXDEC2HEXDEZINHEXConverteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal.
DEC.N.OCTDEC2OCTDEZINOKTConverteert een decimaal getal naar een octaal getal.
DEELMIDTEIlGeeft het aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft.
DELTADELTADELTATest of twee waarden gelijk zijn.
DETERMINANTMATMDETERMMDETGeeft de determinant van een matrix.
DEV.KWADDEVSQSUMQUADABWGeeft de som van de deviaties in het kwadraat.
DISCONTODISCDISAGIOGeeft het discontopercentage voor een waardepapier.
DOLLARDOLLARDMConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar).
DRAAITABEL.OPHALENGETPIVOTDATAPIVOTDATENZUORDNENHaalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel.
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLEZWEIFAKULTÄTGeeft de dubbele faculteit van een getal.
DUURDURATIONDURATIONGeeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.
EFFECT.RENTEEFFECTEFFEKTIVGeeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage.
ENANDUNDGeeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn.
EUROEUROEUROConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO.
EURO.BREUROFRConverteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, in een breuk
EURO.DEEURODEConverteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, in een decimaal getal.
EVENEVENGERADERondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal.
EXPEXPEXPVerheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme).
EXPON.VERDEXPONDISTEXPONVERTGeeft de exponentiële verdeling.
EXPON.VERD.NEXPON.DISTEXPON.VERTGeeft de exponentiële verdeling.
F.INVF.INVF.INVGeeft de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling.
F.INV.RECHTSF.INV.RTF.INV.REGeeft de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling.
F.INVERSEFINVFINVGeeft de inverse van de F-verdeling.
F.TESTF.TESTF.TESTGeeft het resultaat van een F-toets, de tweezijdige kans dat de varianties in matrix1 en matrix2 niet significant verschillen.
F.TOETSFTESTFTESTGeeft een F-toets.
F.VERDF.DISTF.VERTGeeft de linkszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets.
F.VERD.RECHTSF.DIST.RTF.VERT.REGeeft de rechtszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets.
F.VERDELINGFDISTFVERTGeeft de F-verdeling.
FACULTEITFACTFAKULTÄTGeeft de faculteit van een getal.
FISHERFISHERFISHERGeeft de Fisher-transformatie.
FISHER.INVFISHERINVFISHERINVGeeft de inverse van de Fisher transformatie.
FONTETISCHPHONETICPHONETICHaalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op.
FOUT.COMPLEMENTERFCGAUSSFKOMPLGeeft de complementaire foutfunctie.
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGERFC.PRECISEGAUSSFKOMPL.GENAUGeeft de complementaire foutfunctie.
FOUTFUNCTIEERFGAUSSFEHLERGeeft de foutfunctie.
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGERF.PRECISEGAUSSF.GENAUGeeft de foutfunctie.
GAMMA.INVGAMMAINVGAMMAINVGeeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling.
GAMMA.INV.NGAMMA.INVGAMMA.INVGeeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling.
GAMMA.LNGAMMALNGAMMALNGeeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x).
GAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMALN.PRECISEGAMMALN.GENAUGeeft de natuurlijke logaritme van de gammafunctie.
GAMMA.VERDGAMMADISTGAMMAVERTGeeft de gamma-verdeling.
GAMMA.VERD.NGAMMA.DISTGAMMA.VERTGeeft de gamma-verdeling.
GEHEELTRUNCKÜRZENKapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden.
GELIJKEXACTIDENTISCHControleert of twee tekenreeksen identiek zijn.
GEM.DEVIATIEAVEDEVMITTELABWGeeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde.
GEMIDDELDEAVERAGEMITTELWERTGeeft het gemiddelde van de argumenten.
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIFMITTELWERTWENNBerekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS).
GEMIDDELDEAAVERAGEAMITTELWERTAGeeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFSMITTELWERTWENNSBerekent een voorwaardelijk gemiddelde aan de hand van meerdere criteria.
GETRIMD.GEMTRIMMEANGESTUTZTMITTELGeeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling.
GGDGCDGGTGeeft de grootste gemene deler.
GIRMIRRQIKVGeeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt.
GRADENDEGREESGRADConverteert radialen naar graden.
GROEIGROWTHVARIATIONGeeft de waarden voor een exponentiële trend.
GROOTSTELARGEKGRÖSSTEGeeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling.
GROTER.DANGESTEPGGANZZAHLTest of een getal groter is dan de drempelwaarde.
HARM.GEMHARMEANHARMITTELHARMEAN
HERHALINGREPTWIEDERHOLENHerhaalt een tekst een aantal malen.
HEX.N.BINHEX2BINHEXINBINConverteert een hexadecimaal getal naar een binair getal.
HEX.N.DECHEX2DECHEXINDEZConverteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal.
HEX.N.OCTHEX2OCTHEXINOKTConverteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal.
HOOFDLETTERSUPPERGROSSZet tekst om in hoofdletters.
HORIZ.ZOEKENHLOOKUPWVERWEISZoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom.
HWPVBWGeeft de huidige waarde van een investering.
HYPERGEO.VERDHYPGEOMDISTHYPGEOMVERTGeeft de hypergeometrische verdeling.
HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKMaakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend.
HYPGEOM.VERDHYPGEOM.DISTHYOGEOM.VERTGeeft de hypergeometrische verdeling.
IBETIPMTZINSZGeeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn.
INDEXINDEXINDEXKiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix.
INDIRECTINDIRECTINDIREKTGeeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde.
INFOINFOINFOGeeft informatie over de huidige besturingsomgeving.
INTEGERINTGANZZAHLKapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven.
INTERVALFREQUENCYHÄUFIGKEITGeeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix.
INVERSEMATMINVERSEMINVGeeft de inverse van een matrix.
IRIRRIKVGeeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows.
IR.SCHEMAXIRRXINTZINSFUSSGeeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows.
IS.EVENISEVENISTGERADEGeeft WAAR als het getal even is.
IS.ONEVENISODDISTUNGERADEGeeft WAAR als het getal oneven is.
ISBETISPMTISPMTGeeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering.
ISFOUTISERRORISTFEHLERGeeft WAAR als de waarde een foutwaarde is.
ISFOUT2ISERRISTFEHLGeeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B.
ISGEENTEKSTISNONTEXTISTKTEXTGeeft WAAR als de waarde geen tekst is.
ISGETALISNUMBERISTZAHLGeeft WAAR als de waarde een getal is.
ISLEEGISBLANKISTLEERGeeft WAAR als de waarde leeg is.
ISLOGISCHISLOGICALISTLOGGeeft WAAR als de waarde een logische waarde is.
ISNBISNAISTNVGeeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is.
ISTEKSTISTEXTISTTEXTGeeft WAAR als de waarde tekst is.
ISVERWIJZINGISREFISTBEZUGGeeft WAAR als de waarde een verwijzing is.
JAARYEARJAHRGeeft uit een datum het jaartal.
JAAR.DEELYEARFRACBRTEILJAHREGeeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.
KANSPROBWAHRSCHBEREICHGeeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden.
KGVLCMKGVGeeft het kleinste gemene veelvoud.
KIEZENCHOOSEWAHLKiest een waarde uit een lijst met waarden.
KLEINE.LETTERSLOWERKLEINZet tekst om in kleine letters.
KLEINSTESMALLKKLEINSTEGeeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling.
KOLOMCOLUMNSPALTEGeeft het kolomnummer van een verwijzing.
KOLOMMENCOLUMNSSPALTENGeeft het aantal kolommen in een verwijzing.
KUBUSGERANGSCHIKTLIDCUBERANKEDMEMBERCUBERANGELEMENTGeeft het n-de, of gerangschikte, lid van een set als resultaat.
KUBUSKPILIDCUBEKPIMEMBERCUBEKPIELEMENTGeeft een KPI-eigenschap (Key Performance Indicator) als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel.
KUBUSLIDCUBEMEMBERCUBEELEMENTGeeft een lid of tupel als resultaat van de kubus.
KUBUSLIDEINGENSCHAPCUBEMEMBERPROPERTYCUBEELEMENTEIGENSCHAFTGeeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus.
KUBUSSETCUBESETCUBEMENGEDefinieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel.
KUBUSSETAANTALCUBESETCOUNTCUBEMENGENANZAHLHaalt het aantal items in een set op.
KUBUSWAARDECUBEVALUECUBEWERTGeeft een statistische waarde als resultaat van de kubus.
KURTOSISKURTKURTGeeft de kurtosis van een gegevensverzameling.
KWADRATENSOMSUMSQQUADRATESUMMEGeeft de som van de kwadraten van de argumenten.
KWARTIELQUARTILEQUARTILEGeeft het kwartier van een gegevensverzameling.
KWARTIEL.EXCQUARTILE.EXCQUARTILE.EXKLBepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0 .. 1, exclusief.
KWARTIEL.INCQUARTILE.INCQUARTILE.INKLBepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0 .. 1, inclusief.
LAATSTE.DAGEOMONTHMONATSENDEGeeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden.
LENGTELENLÄNGEGeeft het aantal tekens in een tekenreeks.
LIJNSCHLINESTRGPGeeft de parameters van een lineaire trend.
LIN.AFSCHRSLNLIAGeeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn.
LINKSLEFTLINKSGeeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links.
LNLNLNGeeft de natuurlijke logaritme van een getal.
LOGLOGLOGGeeft de logaritme van een getal, met het opgeheven grondtal.
LOG.NORM.INVLOGINVLOGINVGeeft de inverse van de logaritmische normale verdeling.
LOG.NORM.VERDLOGNORMDISTLOGNORMVERTGeeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling.
LOG10LOG10LOG10Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal.
LOGNORM.INVLOGNORM.INVLOGNORM.INVGeeft de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij In(x) normaal wordt verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.
LOGNORM.VERDLOGNORM.DISTLOGNORM.VERTGeeft de logaritmische normale verdeling van x, waarbij In(x) normaal is verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.
LOGSCHLOGESTRKPGeeft de parameters van een exponentiële trend.
MAANDMONTHMONATGeeft uit een datum de maand (als getal).
MACHTPOWERPOTENZVerheft een getal tot een macht.
MAXMAXMAXGeeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten.
MAXAMAXAMAXAGeeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
MEDIAANMEDIANMEDIANGeeft de mediaan van de opgegeven getallen.
MEETK.GEMGEOMEANGEOMITTELGeeft het meetkundige gemiddelde.
MINMINMINGeeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten.
MINAMINAMINAGeeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
MINUUTMINUTEMINUTEGeeft uit een tijdstip de minuten.
MODUSMODEMODALWERTGeeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling.
MODUS.ENKELVMODE.SNGLMODUS.EINFGeeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens.
MODUS.MEERVMODE.MULTMODUS.VIELFBerekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik.
MULTINOMIAALMULTINOMIALPOLYNOMIALGeeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen.
NNNGeeft een waarde die is geconverteerd naar een getal.
NBNANAGeeft de foutwaarde #N/B, betekent ‘niet beschikbaar’.
NEG.BINOM.VERDNEGBINOMDISTNEGBINOMVERTGeeft de negatieve binomiaalverdeling.
NEGBINOM.VERDNEGBINOM.DISTNEGBINOM.VERTGeeft de negatieve binomiaalverdeling.
NETTO.WERKDAGENNETWORKDAYSNETTOARBEITSTAGEGeeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums.
NETWERKDAGEN.INTLNETWORKDAYS.INTLNETTOARBEITSTAGE.INTLGeeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters.
NHWNPVNBWGeeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows.
NHW2XNPVXKAPITALWERTGeeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows.
NIETNOTNICHTGeeft de tegengestelde logische waarde.
NOMINALE.RENTENOMINALNOMINALGeeft het nominale jaarlijkse rentepercentage.
NORM.INVNORMINVNORMINVGeeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling.
NORM.INV.NNORM.INVNORM.INVGeeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling voor het gemiddelde en de standaarddeviatie die u hebt opgegeven.
NORM.S.INVNORM.S.INVNORM.S.INVGeeft de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1).
NORM.S.VERDNORM.S.DISTNORM.S.VERTGeeft de normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1).
NORM.VERDNORMDISTNORMVERTGeeft de cumulatieve normale verdeling.
NORM.VERD.NNORM.DISTNORM.VERTGeeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie.
NORMALISERENSTANDARDIZESTANDARDISIERUNGGeeft een genormaliseerde waarde.
NPERNPERZZRGeeft het aantal termijnen van een investering.
NUNOWJETZTGeeft de huidige datum en tijd.
OCT.N.BINOCT2BINOKTINBINConverteert een octaal getal naar een binair getal.
OCT.N.DECOCT2DECOKTINDEZConverteert een octaal getal naar een decimaal getal.
OCT.N.HEXOCT2HEXOKTINHEXConverteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.
OFORODERGeeft WAAR als ten minste één argument WAAR is.
ONEVENODDUNGERADERondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal.
ONWAARFALSEFALSCHConstante met de logische waarde ONWAAR.
OPBRENGSTRECEIVEDAUSZAHLUNGGeeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier.
PBETPPMTKAPZGeeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn.
PEARSONPEARSONPEARSONGeeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson.
PERCENT.RANGPERCENTRANKQUANTILSRANGGeeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling.
PERCENTIELPERCENTILEQUANTILGeeft het k-de percentiel van waarden in een bereik.
PERCENTIEL.EXCPERCENTILE.EXCQUANTIL.EXKLGeeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0 .. 1, exclusief bevindt.
PERCENTIEL.INCPERCENTILE.INCQUANTIL.INKLGeeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0 .. 1, inclusief bevindt.
PERMUTATIESPERMUTVARIATIONENGeeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten.
PIPIPIGeeft de waarde van pi
POISSONPOISSONPOISSONGeeft de Poisson-verdeling.
POISSON.VERDPOISSON.DISTPOISSON.VERTGeeft de Poisson-verdeling.
POS.NEGSIGNVORZEICHENGeeft het teken van een getal.
PRIJS.DISCONTOPRICEDISCKURSDISAGIOGeeft de prijs per €100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier.
PRIJS.NOMPRICEKURSGeeft de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
PRIJS.VERVALDAGPRICEMATKURSFÄLLIGGeeft de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum.
PROCENTRANG.EXCPERCENTRANK.EXCQUANTILSRANG.EXKLBepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0 .. 1, exclusief) van de gegevensset.
PROCENTRANG.INCPERCENTRANK.INCQUANTILSRANG.INKLBepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0 .. 1, inclusief) van de gegevensset.
PRODUCTPRODUCTPRODUKTVermenigvuldigt de argumenten met elkaar.
PRODUCTMATMMULTMMULTGeeft het product van twee matrices.
QUOTIENTQUOTIENTQUOTIENTGeeft de uitkomst van een deling als geheel getal.
R.KWADRAATRSQBESTIMMTHEITSMASSGeeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt.
RADIALENRADIANSBOGENMASSConverteert graden naar radialen.
RANGRANKRANGGeeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen.
RANG.GELIJKRANK.EQRANG.GLEICHGeeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven.
RANG.GEMIDDELDERANK.AVGRANG.MITTELWGeeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de gemiddelde rang gegeven.
RECHTSRIGHTRECHTSGeeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks.
REGISTRATIE.IDREGISTER.IDREGISTER.KENNUMMERGeeft als resultaat de registratie-id van het opgegeven DDL-bestand of de codebron die eerder is geregistreerd.
REND.DISCONTOYIELDDISCRENDITEDISGeeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier.
REND.VERVALYIELDMATRENDITEFÄLLGeeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag.
RENDEMENTYIELDRENDITEGeeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
RENTERATEZINSGeeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit.
RENTEPERCENTAGEINTRATEZINSSATZGeeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier.
RESTMODRESTDeelt het getal en laat het restant zien.
RICHTINGSLOPESTEIGUNGGeeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn.
RIJROWZEILEGeeft het rijnummer van een verwijzing.
RIJENROWSZEILENGeeft het aantal rijen in een verwijzing.
ROEPENCALLAUFRUFENRoept een procedure op in een DLL-bestand of codebron.
ROMEINSROMANRÖMISCHConverteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst.
RTGRTDRTDHaalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.
SAMENG.RENTEACCRINTAUFGELZINSGeeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
SAMENG.RENTE.VACCRINTMAUFGELZINSFGeeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.
SCHATK.OBLTBILLEQTBILLÄQUIVGeeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties.
SCHATK.PRIJSTBILLPRICETBILLKURSGeeft de prijs per €100 nominale waarde voor schatkistpapier.
SCHATK.RENDTBILLYIELDTBILLRENDITEGeeft het rendement voor schatkistpapier.
SCHEEFHEIDSKEWSCHIEFEGeeft de mate van asymmetrie van een verdeling.
SECONDESECONDSEKUNDEConverteert een serieel getal naar seconden.
SINSINSINGeeft de sinus van de opgegeven hoek.
SINHSINHSINHYPGeeft de sinus hyperbolicus van een getal.
SNIJPUNTINTERCEPTACHSENABSCHNITTGeeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as.
SOMSUMSUMMETelt de argumenten op.
SOM.ALSSUMIFSUMMEWENNTelt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium.
SOM.MACHTREEKSSERIESSUMPOTENZREIHEGeeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule.
SOM.X2MINY2SUMX2MY2SUMMEX2MY2Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices.
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2SUMMEX2PY2Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices.
SOM.XMINY.2SUMXMY2SUMMEXMY2Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices.
SOMMEN.ALSSUMIFSSUMMEWENNSBerekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria.
SOMPRODUCTSUMPRODUCTSUMMENPRODUKTGeeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen.
SPATIE.WISSENTRIMGLÄTTENVerwijdert de spaties links en rechts van de tekst.
STAND.FOUT.YXSTEYXSTFEHLERYXGeeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie.
STAND.NORM.INVNORMSINVSTANDNORMINVGeeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling.
STAND.NORM.VERDNORMSDISTNORMVERTGeeft de cumulatieve standaardnormale verdeling.
STDEVSTDEVSTABWMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.
STDEV.PSTDEV.PSTABW.NGeeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie.
STDEV.SSTDEV.SSTABW.SMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.
STDEVASTDEVASTABWAMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen en tekst.
STDEVPSTDEVPSTABWNBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie.
STDEVPASTDEVPASTABWNABerekent de standaarddeviatie.
SUBSTITUERENSUBSTITUTEWECHSELNVervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst.
SUBTOTAALSUBTOTALTEILERGEBNISGeeft een subtotaal voor een bereik.
SYDSYDDIAGeeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de ‘Sum-of-Years-Digits’-methode.
TTTConverteert de argumenten naar tekst.
T.DISTT.DISTT.VERTGeeft de linkszijdige Student T-verdeling.
T.INVT.INVT.INVGeeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling.
T.INV.2TT.INV.2TT.INV.2SGeeft de tweezijdige inverse van de Student T-verdeling.
T.TESTT.TESTT.TESTGeeft de kans met behulp van de Student T-toets.
T.TOETSTTESTTTESTGeeft de kans met behulp van de Student T-toets.
T.VERDTDISTTVERTGeeft de Student T-verdeling.
T.VERD.2TT.DIST.2TT.VERT.2SGeeft de tweezijdige Student T-verdeling
T.VERD.RECHTST.DIST.RTT.VERT.REGeeft de rechtszijdige Student T-verdeling.
TANTANTANGeeft de tangens van een getal.
TANHTANHTANHYPGeeft de tangens hyperbolicus van een getal.
TEKENCHARZEICHENZet getalswaarde om in een letterteken.
TEKSTTEXTTEXTGeeft een getal weer al tekenreeks.
TEKST.SAMENVOEGENCONCATENATEVERKETTENVoegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment.
TIJDTIMEZEITStelt tijd samen uit uur, minuut en seconde.
TIJDWAARDETIMEVALUEZEITWERTConverteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal.
TINVTINVTINVGeeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling.
TOEK.WAARDE2FVSCHEDULEZW2Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes.
TRANSPONERENTRANSPOSEMTRANSGeeft de getransponeerde van een matrix.
TRENDTRENDTRENDGeeft de waarden voor een lineaire trend.
TWFVZWGeeft de toekomstige waarde van een investering.
TYPETYPETYPGeeft met een getal het gegevenstype van een waarde.
TYPE.FOUTERROR.TYPEFEHLER.TYPGeeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel.
UURHOURSTUNDEGeeft uit een tijdstip het uur van de dag.
VANDAAGTODAYHEUTEGeeft de huidige datum.
VARVARVARIANZMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
VAR.PVAR.PVAR.PGeeft de variantie op basis van een volledige populatie.
VAR.SVAR.SVAR.SMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
VARAVARAVARIANZAMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen.
VARPVARPVARIANZENBerekent de variantie op basis van de volledige populatie.
VARPAVARPAVARIANZENABerekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
VASTFIXEDFESTMaakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen.
VDBVDBVDBGeeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’.
VERGELIJKENMATCHVERGLEICHZoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing.
VERSCHUIVINGOFFSETBEREICH.VERSCHIEBENGeeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing.
VERT.ZOEKENVLOOKUPSVERWEISZoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom.
VERTROUWELIJKHEID.NORMCONFIDENCE.NORMKONFIDENZ.NORMGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een normale verdeling.
VERTROUWELIJKHEID.TCONFIDENCE.TKONFIDENZ.TGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een Student T-verdeling.
VERVANGENREPLACEERSETZENVervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks.
VIND.ALLESFINDFINDENZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters).
VIND.SPECSEARCHSUCHENZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters).
VOORSPELLENForecastPROGNOSEGeeft een waarde op basis van een lineaire trend.
WAARTRUEWAHRConstante met de logische waarde WAAR.
WAARDEVALUEWERTConverteert tekst naar een getal.
WEEKDAGWEEKDAYWOCHENTAGGeeft uit een datum de dag van de week (als getal).
WEEKNUMMERWEEKNUMKALENDERWOCHEConverteert een serieel getal naar een weeknummer.
WEIBULLWEIBULLWEIBULLGeeft de Weibull-verdeling.
WEIBULL.VERDWEIBULL.DISTWEIBULL.VERTGeeft de Weibull-verdeling.
WERKDAGWORKDAYARBEITSTAGGeeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen.
WERKDAG.INTLWORKDAY.INTLARBEITSTAG.INTLGeeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met aangepaste weekendparameters.
WISSEN.CONTROLCLEANSÄUBERNVerwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst.
WORTELSQRTWURZELGeeft de positieve vierkantswortel van een getal.
WORTEL.PISQRTPIWURZELPIGeeft de vierkantswortel van (getal * pi).
X.ZOEKENXLOOKUPZoekt in een bereik of matrix naar een overeenkomst en retourneert het bijbehorende item uit een tweede bereik of matrix.
Z.TESTZ.TESTG.TESTGeeft de eenzijdige P-waarde voor een Z-toets.
Z.TOETSZTESTGTESTGeeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets.
ZELFDE.DAGEDATEEDATUMGeeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt.
ZOEKENLOOKUPVERWEISZoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix.